Trimble Novapoint GeoSuite værktøjskasse er pakken, som geotekniske ingeniører har brug for til design, ingeniørarbejde, tegninger og 3D-modellering - alt dette kan håndteres i en fuld samarbejdsmodel, med fuld BIM på Novapoint Base og Quadri. Med disse platforme, flytter geoteknikken ind i en problemfri verden, hvor data kan deles, uanset hvor i verden du befinder dig.

  • Fuld styring af borehuller - input, redigering og produktion af tegninger.
  • 3D-modellering
  • Kalkcementsøjler - automatisk placering, mængdelister
  • Jordskred, sætning, pælegruppe, spunsjernanalyse

 

Værktøjskassen består af:

Novapoint GS Archive

Trimble Novapoint GS Archive er grundmodulet for organisering og start af design- og beregningsværktøjer for den geotekniske bruger. Archive bruges til at oprette nye arkiver, projekter og starte forskellige værktøjer. Prøvetagning og evaluering af data er let og effektiv. Organisering af data inden for arkiver og projekter, giver designeren en perfekt oversigt over eksisterende data og projekternes status.

Novapoint GS Pile Group

Trimble Novapoint GS Pile Group er et effektivt værktøj, til at udføre analyser og designe 3D-pælegrupper. Vekselvirkningen mellem pæle med forskellige tværsnit og designparametre kan simuleres ved brug af forskellige jordmodeller. Der tages højde for pælegruppeeffekter og andenordensmomenter. Belastninger kan påføres enten på pælens midte eller på pælestrukturen, ved en forudsat dybde langs pælen. Strukturen der hviler på pælesystemet kan inkluderes således, at en komplet jord/pæl/struktur vekselvirkningsanalyse udføres.

Novapoint GS Presentation

Trimble Novapoint GS presentation er det centrale komponent af GS-værktøjskassen. Grundlaget for alle geotekniske aktiviteter er, at udføre undersøgelser af jordens egenskaber. Disse undersøgelser præsenteres som lyddiagrammer - enkelte borehuller, planvisning eller tværsnit og profiler. GS Presentation har velegnede funktioner til datastyring og præsentation.

Novapoint GS Settlement

Trimble Novapoint GS Settlement er et brugervenligt beregningsværktøj, til at forudsige fremtidige sætninger i jorden på grund af belastninger og/eller ændringer i poretryk. Forskellige ikke-lineære jordmodeller kan anvendes, med mulighed for at tage højde for tidsafhængige krybeeffekter. Indtastningsdata og resultater kontrolleres både i tabelform og i grafisk visning.

Novapoint GS Stability

Novapoint GS Stability er et effektivt værktøj til beregning af stabilitet, ved brug af tværsnit som skabeloner for at sikre sikker og hurtig modellering af jordgeometrien. Profiler til modellering af udrænet forskydningsstyrke og porevandtryk, giver stærke evner, til at simulere enhver tilstand i jorden. Forbedret styring af indtastningsdata, reducerer effektivt risikoen for ødelagte modeller. Forskellige løsningsmetoder understøttes. Udover den grafiske præsentation af resultaterne, kan en omfattende rapport vælges.

Novapoint GS Supported Excavation

Novapoint GS support excavation er et effektivt værktøj til at udføre analyse af faserne for en understøttet udgravning. Med en 1D finite-element beregningsmotor, simuleres vekselvirkningen mellem et spunsjern og jord med flere lag. Fire forskellige jordmodeller kan bruges frit helt igennem jordlagsprofilen. Indtastningsdata og resultater efterkontrolleres i både tabelform og i et hjemmehørende grafikvindue.

At Købe
Jan Ludvigsson
Solution Sales Account Manager Geotechnics