Trimble Novapoint Vej er et professionelt værktøj til avanceret vejdesign.

  • Skabeloner baseret på lokale standarder
  • Linjeføringsdesign og beregning
  • Vejmodeldesign
  • Vejkrydsdesign
  • Analyse (volume, sigteanalyse, kørekurver,...)
  • Layout og rapportproduktion

Produktet fås i to versioner:
 

Trimble Novapoint Vej Standard

Trimble Novapoint Vej Standard er et designsoftware til effektivt design af alle typer veje og gader, foruden trafikknudepunkter. Softwaren indeholder funktioner til design af centerlinjer og vejoverflader, og kan udføre masseberegninger og masserapporter. Novapoint Vej Standard er velegnet til at tegne veje med komplet afgravning/påfyldning af jorden, og til at eksportere afsætningsdata. Designværktøjet er også velegnet til eksport af vejmodeller til brug i 3D-modeller og kontrol af eventuelle konstruktionskonflikter.

Trimble Novapoint Vej Professional

Trimble Novapoint Vej Professional er en mere avanceret og professionel version af Novapoint Vej Standard. Funktionerne i Vej Professional har flere valgmuligheder end i Vej Standard, og programmet kan udføre sigtanalyser og generere overhøjde og udvidelser på vejoverfladerne i henhold til nationale standarder. Novapoint Vej Professional har specifikke funktioner til design af vejkryds og genererer også masseprofiler fra masseberegningerne. Desuden er der flere avancerede funktioner som f. eks. i den vandrette og lodrette linjeføring via dialogboks. Dette er et komplet program til brug for design og planlægning af veje.

Standard vs. Professional - Klik her for at se sammenligningen


Fra terrænmodel til komplet vejmodel

"Vi startede først med terrænmodellen af eksisterende forhold, så linjeføring, længdeprofil og plangeometri, og er nu for alvor i gang med 3D-modelleringen. – For at effektivisere arbejdet har vi opdelt projektet i otte vejmodeller, som vi arbejder med. Vejmodellerne samordnes så i en fælles overordnet projektmodel i Quadri databasen" - Læs mere

Janni Leth Petersen, Aalborg Kommune

At Købe
Leif Sønderskov
Software Training and Support Specialist
Søren Vasegaard
Solution Sales Account Manager Denmark