Trimble Quadri er den unikke cloud-baserede model samarbejdsplatform til infrastruktur BIM-projekter.

Quadri BIM Server

Trimble Quadri er en cloud-baseret BIM-server og samarbejdsløsning, der tillader alle fag inden for infrastruktur, at dele en central projektmodel - hvilket letter tæt teamarbejde mellem planlæggere, designere, entreprenører og ejere af projektet. Quadri er nøglen til at opnå BIM modenhedsniveau 3, inklusive support til åbne formater som LandXML, GML og IFC.

 

Sikker og tilgængelig 

- hvor som helst - når som helst

Quadri leverer et standardiseret, multi-fag og samvirkende arbejdsmiljø. Ved at bruge Trimble Novapoint Base, deler projektmedlemmer modelopgaver, objekter og filer på en standardiseret måde, og således øges produktiviteten og kvaliteten betydeligt.

Den delte model er baseret på ISO 19100 sæt af standarder (inkl. GML), der leverer en åben bæredygtig modellevering - der let kan tilpasses til kontraktmæssige vilkår og nationale industribetingelser. Quadri er designet til at håndtere store og komplekse geografiske modeller, ved at udnytte intelligente objekter med avanceret 3D-geometri og egenskaber. Såsom 2D/3D-overflader, punktskyer, rumfang, opbyggede linjer, osv. 


Quadri Easy Access

 

Trimble Quadri Easy Access – en ekstra webtjeneste – gør altid BIM-modellen og arbejdsprocessen tilgængelig – via din PC, Mac, tablet eller smart-phone. Webportalen letter en standard måde til kommunikation af modelproblemer, og tillader projektejere, projektledere, entreprenører og andre som har behov for indsigt - let at føre kontrol med og administrere BIM-projekter. Quadri Easy Access er yderst effektiv og brugervenlig, og giver dig fuld kontrol over projektet - helt fra starten og gennem hele infrastrukturens livscyklus.


Hvad kunderne siger om Quadri:

Kvalitetssikring

"Det er derfor på flere måder tidsbesparende. Man får bedre overblik, man ser hele modellen hele tiden, og ser umiddelbart om der er konflikter med de andre vejmodeller" - Læs mere

Janni Leth Petersen, Aalborg Kommune

Nyttig visualisering

«Tverrfaglig prosjektering på denne måten er faktisk kjempegøy og nyttig. Man ser helheten i prosjektet og ser løpende hva som er siste endringer, noe som ikke er enkelt når man ikke jobber i samme modell. Fellesmodellen gjør det visuelt lettere å kontrollere tverrfaglig og se hvordan ting ligger i forhold til hverandre. En mye mer effektiv og sikker måte å jobbe på i større prosjekter.»

Elisabeth Schilvold, Oslo Kommune VAV

 

Avdekker tverrfaglige feil

«Tverrfaglig medfører verktøyene også en raskere måte å avdekke konflikter på. Terskelen for egenkontroll er mye lavere ettersom 3D-visningen i Quadri er enkel og fortløpende. Man oppdager konflikter vesentlig raskere, og det blir enklere å ta dem opp. Dessuten, når vi retter på noe, ser vi med en gang om det blir riktig.»

Christian Thorstensen, Rambøll

 

Færre konflikter

«Med basis i blant annet erfaringene fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har vi stor tro på at denne måten å gjennomføre InterCity-prosjektet på vil innebære betydelige gevinster. Detaljprosjektering ved hjelp av 3D og BIM fører til færre tverrfaglige konflikter i prosjekteringsfasen. Følgelig også til vesentlig færre feil og omarbeid på anleggsplassen. 3D-modellen vil bli gjenbrukt og utnyttet i alle faser, også av entreprenør. Målet er at effektiviseringen skal føre til bedre kvalitet og besparelser i alle ledd.»

Kristin Lysebo, Jernbaneverket

 

Veldig gode erfaringer
«Ved at flere prosjekterende fra ulike disipliner kan dele en felles modell og jobbe i modellen sammen, får man veldig gode forutsetninger for å produsere eksempelvis en god vegplan. Når vi samler alle disiplindata i én og samme prosjektmodell kan vi visualisere og vurdere ulike alternativer, og ta hensyn til respektive fordeler og ulemper. Det er svært verdifullt å se prosjekteringen i 3D, direkte i modellen. Vi oppdager feil og designkonflikter enklere og ser mer eller mindre direkte når de oppstår. Følgelig kan vi finne gode løsninger raskere og slik sett øke både kvaliteten og effektiviteten i prosjektet.»

Arthur Thuman, ÅF

 

Sparer mye tid

«Modellserveren Quadri gjør at flere kan jobbe på samme prosjekt samtidig, i én felles prosjektmodell. Der holdes alle fagmodeller alltid oppdatert og er synlig for alle. Det gjør tverrfaglig samarbeid veldig mye enklere. I modellserveren har vi alle de funksjoner vi trenger for tverrfaglig kontroll. Spesielt når flere ulike firmaer jobber i samme prosjekt er dette en stor fordel. Da sparer vi mye tid på dataflyten.»

Erlend Sand, COWI

 

Kontinuerlig forbedring

«Vi kan nå jobbe i lag uten å være redd for at modellen blir korrupt eller at filer overskrives. Alle har tilgang på det samme datagrunnlaget. Quadri har vist seg å være en god samhandlingsplattform. Hyppige programoppdateringer har også gjort funksjonaliteten stadig bedre. Det er gjort store fremskritt på kort tid. Trimble jobber intens med både forbedring og videreutvikling.»

Joachim Salomonsen, Asplan Viak

 

Underlättar kommunikationen

«Det har blivit alt vanligare med totalentreprenad i NCC, och det kräver tätt samverkan mellan parterna i projektet alt från början. Projektering och bygghandling görs nu så och säga samtidigt. BIM-modellen underlättar kommunikationen mycket genom hela denna process. Man får et tätare och kvalitativt säkrare samarbete mellan aktören. Modellen gör det framfor allt också mycket lättare for oss att få tillgång till byggdata och ritningar för att få byggprojektet tills att gå framåt. Det är absolut nödvändigt i en totalentreprenad att ha et sådant samarbete.»

Daniel Ring, NCC

 

Säkrare projektering
«Allt blir lättillgängligt och tydlig för alla parter. När man sitter och projekterar är det en stor fördel att kunna se alla teknikområden i 3D, vrida och vända på modellen, och se att till exempel två vägar som skall mötas, verkligen gör det på detaljnivå. På det sättet blir man säkrare på att det man projekterar är korrekt.»

Johan Malmström, Kreera

At Købe
Søren Vasegaard
Solution Sales Account Manager Denmark
Leif Sønderskov
Software Training and Support Specialist